Poszukiwania genealogiczne

drzewo genealogiczne

Poszukiwania genealogiczne

Specjalizuje się w prowadzeniu poszukiwań genealogicznych, archiwalnych, wywodach przodków o dowolnym pochodzeniu i wyznaniu, rekonstrukcji drzew genealogicznych. Prowadzę również poszukiwania dotyczące konkretnej osoby, konkretnej informacji, konkretnego zdarzenia. Poszukiwania prowadzę w oparciu o wszelkie dostępne źródła i zasoby archiwalne.

Od kilku lat zajmuje się również sprawami związanymi z poświadczeniem obywatelstwa polskiego. Specjalizuje się w odszukaniu i zebraniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, współpracuje w tym zakresie z kancelaria prawną specjalizującą się w tej dziedzinie.

Do każdego zlecenia podchodzę indywidualnie, wykonuję pełną dokumentację fotograficzną miejsc, dokumentów związanych z konkretnym zleceniem, każdy dokument jest opisany i skatalogowany. Zleceniodawca informowany jest na bieżąco o postępach w poszukiwaniach, ma wpływ na kierunki i priorytety w poszukiwaniach.