Liber Mortuorum Extraneorum

Liber Mortuorum Extraneorum parafia Nienadówka

Liber Mortuorum Extraneorum parafia Nienadówka

W parafii Nienadówka w kancelarii parafialnej znajduje się księga zgonów obejmująca lata 1877-1920. Niby nic niezwykłego ale na klasycznej okładce zostało ręcznie dopisane EXTRANEORUM. Liber Mortuorum Extraneorum.  Wpisy w tej księdze dotyczą parafian którzy zmarli poza parafią Nienadówka i poza Galicją w Rosji, Bośni, Austrii, Węgrzech, Niemczech oraz w Ameryce.  Przyznam się że pierwszy raz spotkałem się z taką księgą. Najwięcej wpisów jest z Rosji a konkretnie z Guberni Lubelskiej z parafii Grudek, Krytów, Młynów, Dąb, Krzeszów z Guberni Warszawskiej i miasta Warszawy, dalej Rakovac (Rakowiec), Bakinci (Bakince), Britof  w Bośni. Bremen, Hanower  w Niemczech i na końcu  Middleborough, Holyoke w USA.