Mieczysław Radwan Historia Prawdziwa

Mieczysław Radwan Historia prawdziwa.

Mieczysław Radwan Książka napisana przez wnuczkę Marię Wiktorię Radwan. Miałem przyjemność za sprawą Pani Marii Wiktorii Radwan prowadzić kilka kwerend do wymienionej publikacji. Kwerendy w tym przypadku, ukierunkowane były na konkretne zbiory archiwalne, wytypowane przez autorkę publikacji. Przeszukałem, przeanalizowałem zbiory pod kątem wytycznych zleceniodawcy, pozyskałem kopie cyfrowe i przygotowałem wstępny opis pozyskanych informacji (opisałem kopie cyfrowe, przetłumaczyłem i opisałem kilka dokumentów). Kwerendy prowadziłem w oparciu o zbiory archiwalne znajdujące się w Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Zaprojektowałem również  wykresy genealogiczne rodziny Radwan na potrzeby wyżej wymienionej publikacji.