Poszukiwania genealogiczne w kancelariach parafialnych

W czasach nam współczesnych wciąż duża ilość ksiąg metrykalnych znajduje się w zasobach kancelarii parafialnych. Są diecezje które systematycznie sprowadzają księgi metrykalne z kancelarii parafialnych do archiwów diecezjalnych (Archiwum Archidiecezji Poznańskiej ). Większości Archiwów Diecezjalnych nie ma takiej praktyki. Bardzo często w kancelariach parafialnych znajdują się jedyne zachowane egzemplarze ksiąg metrykalnych z konkretnego przedziału czasowego.

Poszukiwania genealogiczne czyli wykonanie kwerendy w kancelarii parafialnej wymaga wielu zabiegów, przygotowań i uzgodnień. Potrzebna jest zgoda proboszcza czyli osoby która zarządza konkretną parafią, czasami wymagana jest zgoda biskupa. Dopiero po uzyskaniu zgody proboszcza rozpoczyna się proces przygotowania do przeprowadzenia kwerendy. Ustalany jest termin, ustalany jest czas przeprowadzenia kwerendy w sensie godzinowym. Dopiero na tym etapie jestem w stanie oszacować koszty wykonania kwerendy. Na koszty wykonania kwerendy w kancelarii parafialnej składa się datek który zlecający kwerendę sam osobiście wpłaca na konto bankowe konkretnej parafii. Wysokość datku ustalana jest wcześniej z proboszczem. Koszty związane z dojazdem w moim przypadku z miasta Kielce do konkretnej parafii. Mój czas, moja praca podczas samej kwerendy.

Trzeba zdawać sobie również sprawę z tego, iż kwerenda której celem jest sporządzenie wywodu przodków (patrz tutaj) będzie trwała kilkanaście godzin. Dość często zdarza się, iż z różnych powodów (obowiązki wynikające z posługi kapłańskiej, bycia proboszczem) termin przeprowadzenia kwerendy w kancelarii parafialnej jest przekładany. Koszty przeprowadzenia kwerendy w kancelarii parafialnej są wyższe niż przeprowadzenie podobnej kwerendy w archiwum państwowym, archiwum diecezjalnym czy internecie.

Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem kwerendy w kancelarii parafialnej napisz na mój adres info@allegata.pl lub zadzwoń na numer 604-711-633 porozmawiamy.